W tym roku, doświadczając trudnego czasu epidemii, przeżywamy pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy w naszych domach.
Hosanna Królowi Dawidowemu!

Niech zdjęcia z naszymi rodzinnymi palmami wielkanocnymi będą taką nietypową wspólną “procesją” na cześć naszego Zbawiciela.