Człowiek jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi…” JPII


Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim naszym Parafianom za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej:

Jałmużna Wielkopostna -Mój Dar Serca”.

Wszystkie dary jakie otrzymaliśmy,
zostaną przekazane
do Hospicjum – Bursztynowa Przystań

Dziękujemy też za ofiary na Wakacje z Bogiem dla naszej Scholi Niebieskiej
Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.
BÓG ZAPŁAĆ!