Cieszę się, Jezus zbawił mnie!
Śpiewam: Chwała! Alleluja!
Jezus zbawił mnie!

Aby Zmartwychwstały Pan był zawsze obecny w naszym życiu, rodzinach i we wspólnocie. A tam gdzie On jest, ŻYWY BÓG – jest wszystko czego nam potrzeba.

Śpiewajcie z nami radosne ALLELUJA!!!
-Schola Niebieska