Jesteś Królem, jesteś Królem,                                   DA
Królem jest Bóg!                                                               hG

Podnieśmy wszyscy nasze serca
podnieśmy wszyscy nasze dłonie
stawajmy przed Obliczem Pana wielbiąc Go!