Żyje w sercu moim Pan, łaską są mi życie dał.                 DA….

On Panem mym, On królem mym, Jemu śpiewa serce me!    fis h, fis h, fis G A