1.Zobaczcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec                    DAD GDA
   Śpiewajmy Dobremu Bogu- Alleluja!                         D fis G DAD
2.On nazwał nas swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy
3.Wierzymy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni.
4.Będziemy widzieć Pana takiego jakim jest
5.Każdy, kto ma w Nim nadzieję podobnie jak On jest święty