1.Zmartwychwstał Pan niebiosa głoszą chwałę     GCDCG
Któż tak jak On dotyka nas miłością swą.     GCDCG
ref: Na wieki żyje Król Na wieki żyje Król     GC D
       Baranek święty Pan      Ge
       I przed Nim składam hołd      CD
       Wywyższam Jego moc      CG
2.Ogłosić chcę Zmartwychwstałego Pana moc
On życie dał przez śmierć pojednał cały świat