1.Zbliżam się w pokorze i niskości swej.      C e a d G C

Wielbię Twój majestat skryty w Hostii tej       C e a d G C

Tobie dziś w ofierze serce daję swe        C e a F d G

O utwierdzaj w wierze Jezu dzieci Twe!        C d C G7 C

2.Mylą się o Boże w Tobie wzrok i smak,

kto się im poddaje temu wiary brak

Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę

Że w postaci chleba utaiłeś się

3.Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran

Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan

Pomóż wierze mojej Jezu łaską swą

Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą

4.Ty coś upamiętnił śmierci Bożej czas

Chlebie żywy, życiem swym darzący nas.

Spraw bym dla swej duszy życie z Ciebie brał

Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.