1.Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica          a da

każde cierpienie ma sens- prowadzi do pełni życia         dGC H7E

ref. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień       Ea dE

i chodź ze mną zbawiać świat, kolejny już wiek.        adEa

2.Codzienność wiedzie przez krzyż, większy im kochasz goręcej

nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce.