Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy.                              D h
W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny.                   D A

Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już             GA Dh
niczego więcej…. tylko Ciebie Jezu                              G A