Ref: Wykrzykujcie Bogu, wykrzykujcie Królowi,    e

klaszczcie w dłonie i hymny śpiewajcie.                D  e

 

1.Pan najwyższy, straszliwy/ Jest Królem całej ziemi        D /  e

On poddaje narody/ Jest Królem…

ludy rzuca nam pod stopy/ Jest Królem…

Bóg Abrahama                                                                  e

 

2. Wybrał nas na dziedzictwo/ Jest Królem…

Bo nas bardzo miłuje/ Jest Królem…

Śpiewajcie Mu, śpiewajcie/ Jest Królem…

Bóg Abrahama

 

3.On zasiada na tronie/ Jest Królem…

Możni świata hołd Mu złożą/ Jest Królem…

Bo do Niego należą/ Jest Królem…

Bóg Abrahama