Wy jesteście na ziemi światłem mym        DA

wy jesteście na ziemi światłem mym       AD

aby ludzie widzieli dobre czyny w was       G D fis h

i chwalili Ojca, który w niebie jest!        e A D D7