Wszystko Panie Ciebie chwali, ptaki, kwiaty, wicher woda,     eC GH7

bo Ty wszystkim jesteś Panie, wszystko Tobie się podobać chce.

Panie jestem Twoim dzieckiem, pokochałeś mnie nad życie,

mocną ręką mnie powadzisz, błogosławisz mnie obficie sam.