1.Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą         FGCa, FGC

Wielbij, wielbij Go wielbij cały dzień.

Bowiem Pan jest godzien, godzien przyjąć chwały pieśń /x2        FGC FGC

2.Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym,

wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił!

3.Wielbij, wielbij Go wielbij życiem swym,

wielbij, wielbij Go, Imię Pana głoś.