(na melodię „Imię Pana chwalmy wciąż” )

Wielbić Imię Pana dziś chcę / 3 x

To mój Bóg

Imię Pana jest twierdzą

warowną twierdzą

skałą zbawienia

schronieniem mym/ 2 x