W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego                                   C G
tak można najprościej modlić się do Niego                       G C
Do Boga co właśnie uśmiecha do nas się                           F C
i Niebo przybliżyć swym dzieciakom chce!                       G C