U Pana dziś zostawiam troski swe     D fis G A

oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść

składam go u Jego stóp i ulgę czuję znów     D fis G

Moje zwątpienia strach u Pana składam dziś     e A D