Tyś jest święty, Tyś potężny     D G

Tyś jest godzien, by dać Ci cześć     e A

Chcę Cię słuchać, iść za Tobą     D G

Chcę Cie kochać po wszystkie dni     e G A D

PANIE:

Tyś jest królów Król, Tyś panów Pan      G A

Tyś potężny Bóg, Twoje wszystko jest      h fis

Emmanuel, Twoje Imię jest.

Tyś pokoju Pan, Tyś Barankiem jest

Żywym Bogiem Tyś, w Tobie łaska ma

Ty królujesz, aż po wieczny czas

Tyś Alfa, Omega, Początek, Koniec

Zbawiciel, Przyjaciel, Tyś Mesjasz i Bóg

PANOWIE (równocześnie z paniami):

Będę śpiewał, uwielbiał       G A

Boga który jest Królem         h fis

chcę Go kochać, wywyższać

Pokłon oddać przed tronem (x2)

WSZYSCY:

Tyś pokoju Pan i Tobie daję życie me! (x2)      G A D