1.Ty Światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności,      D A G

Dałeś mi wzrok, abym mógł,     D A G

Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości      D A G

W którym roztapiasz mój strach      D A G

ref.:Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę     D A

    Jestem tu, by wyznać- to mój Bóg.     D G

    Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały     D A

    Ponad wszystko cenny dla mnie jest.     D G

2.Ty czasów Król, wywyższony na wieki.

Jaśnieje w niebie Twój tron.

Zszedłeś na ziemię, by stać się człowiekiem,

By rajem stał się mój dom.

       Ref: Jestem tu….

I niczym nie odpłacę się      A D G

Za miłość Twą i za Twój Krzyż.     A D G