Ta Krew z grzechu obmywa nas      D G

Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu     A fis

Ta Krew z grzechu obmywa nas      h G

To jest Baranka Święta Krew     A D