Na początku Bóg stworzył niebo, ziemię i światło,        CG

porozdzielał toń wód i sklepienia niebieskie,            Fa

dał rośliny rośliny zwierzęta i błyszczące planety.

Potem był człowiek.

Pierwszy dzień pracował, drugi dzień,

trzeci dzień pracował, czwarty dzień,

piąty dzień pracował, szósty dzień,

siódmy-odpoczywał.