Stoję dziś, moje serce, ręce tak wyciągam                 A E H7 cis
W podziwie dla Tego, który wszystko dał!
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
Ja chcę być jak Ty!                                                           
A E H7