Śpiewajmy Panu              Dh

Na wieki Jego chwała trwa             GAD

śpiewajmy Panu              Dh

Z radością klaszczmy w dłonie         GA

Śpiewajmy Panu,

bo On jest żywy pośród nas

śpiewajmy Panu,

alleluja