Ref. Rozpięty na ramionach jak sokół na niebie

Chrystusie Synu Boga, spójrz proszę na ziemię

1.Na ruchliwe ulice, zabieganych ludzi,

gdy noc się już kończy a ranek się budzi.

Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża

Do ciężko pracujących, których głód poniża

2.Pociesz zrozpaczonych, chleba daj głodującym

Modlących się wysłuchaj, i wybacz umierającym.

Spójrz cierpienia Sokole na wszechświat, na ziemię

Na cichy ciemny Kościół, dziecko wzywające Ciebie

3.A gdy będziesz nas sądził Boskie Miłosierdzie,

Prosimy Twoje dzieci, nie sądź na miarę Siebie.