Raduje się dusza ma wielbi Pana swego       d

Będę Ci śpiewał z całej siły          A

Sławić Cię będę za Twe dzieła      d

Będę Ci śpiewał z całej siły     A

Błogosławić będę Twoje imię       F

Jest miłosierny Pan zastępów      A

Moc Jego ramienia nad swym ludem      d

Pan mój Zbawca      A