Raduj się z nami o ogłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest /3x       D,AD,D

że Jezus Chrystus Królem królów jest!     AGDAD