Przyjdźcie do stołu Miłosierdzia     D A h

Gdzie Ciało i Krew Pana jest     G A D

Wszyscy spragnieni przybądźcie     D A h

Nakarmić dusze swe     G A D

Przyjdźcie bo Pan nas zaprasza     fis h

Wyciąga przebitą dłoń     G A

Syćmy się Ciałem Chrystusa     D A h

Bo przez nie nam życie dał On    G A D