1.Przyjacielu, chcę zostać z Tobą, przy Tobie chcę być     GDCD

I nie trzeba, byś mówił coś, wystarczy byś był.     GDCD7

        Bo nie ma większej miłości niż ta,     GCe

        gdy Ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć.     aD7G

2.Chcę być z Tobą, gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle     GDCD

Przyjacielu, przed Tobą otwieram dziś serce swe.    GDCD