Przed obliczem Pana uniżcie się /x2        eDe…..

Pan sam wywyższy nas          CDG

Jego jest ziemia i czas, Pan sam wywyższy nas.         e DH7e

Wszystkie swoje troski oddajcie Mu /x2

Pan sam…

Z pokorą stań przed Panem swym /x2

Pan sam…