Powietrzem moim jest /2x           E A

Obecność Twoja, Święta w sercu mym.          E H cis A H

Powszednim chlebem mym /2x

Twe żywe Słowo dane mi dziś.

Bez Ciebie nie mogę już żyć, dla Ciebie me serce chce bić!    E H cis A ( cis H)