Panie Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata     D GADh

jesteś najwyższy Panie mój, Królu mój.     GADD7

Wywyższamy Cię /x3 Boże nasz     D fis G A D