Panie mój przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm      DG,DG

skłaniam się przed świętym tronem Twym.      DheA

Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci,      DG, D fis h

uwielbiam Ciebie w Duchu,      GA

uwielbiam w prawdzie Cię,      GA

życie me oddaję Tobie- uświęć je.     GAD