R: Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego kościoła,    CFG aFG

Bo Tyś do końca nas umiłował, Do końca nas umiłował.    CGFC FGC

1.Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył Panie,    CFG

byśmy do nieba w drodze nie ustali,    dCG

Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,    CGC

Dla tych co dotąd przy Tobie wytrwali.    DCG

 

2.Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,

bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.

Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,

A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

 

3.Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,

jeśli spełnimy co nam nakazałeś.

Cóż my bez Ciebie Panie uczynimy,

Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.

 

4.Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał,

a w znaku chleba z nami pozostałeś.

I dla nas zawsze masz otwarte Serce,

Bo Ty do końca nas umiłowałeś.