Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie,      a E a, d G C a

na niwach zielony pasie mnie,     d G C e a

nad wody spokojne prowadzi mnie    d a E a