On zbawił, odkupił, z życia w grzechu wybawił mnie         E

Wszechmocny, tak wielki, nie będę nigdy taki sam.        E

Bo Ty z wieczności tu przyszedłeś           cis A

jedyny Ojca Syn, odkupić wszystkich nas.        E H

Tyś zmarł i zmartwychwstał, królujesz w mocy swej         E cis A H

Tyś niebo otworzył, by światu życie nieść

Wielbię Ciebie za dzieła Twe/ 3x         A H cis