DG DA DG DAD

Wychwalajcie z nami Pana,       D GAD

wszyscy Jego Aniołowie        D GAD

Pieśń miłości zaśpiewajmy,

Temu który nam króluje

Bo tylko On Święty,        (D) AD,

tylko On Święty        e D

tylko On Święty, Święty,        GA Fis h,

Bóg nasz Święty jest!         G A