1.Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me      D A h fis G
Cały jestem Twój, aż na wieki     D A
Oto moje serce, przecież wiesz      D A h
Tyś miłością mą jedyną jest      fis G A D (A)

2.Ty w ofierze swojej Panie mój
Cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki
Oto moje serce przecież wiesz
Miłość Twoja niech umocni mnie