1.Oczyść serce me, chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro.       DAh G A
Oczyść serce me, chcę czystego złota blaskiem lśnić.

Ref: Zstąp Ogniu, zstąp,                               DGA
przyjdź, oczyść serce me,                            DGA
pragnę być święty,                                           DA
Tobie oddany Panie.                                       GA
Chcę zawsze być święty,                                DA
Tobie,mój Mistrzu na zawsze oddany,           GA
gotów by służyć Ci.                                       GAD

2.Oczyść serce me obmyj swoją Krwią, spraw, bym mógł być święty.
Oczyść serce me, z najtajniejszych grzechów, oczyść mnie.