O Pani ufność nasza w modlitwy Twej obronie.     A DGD GDA

Chroń nas, chroń nas, Królowo Pokoju!       Fis h, AD, GDGDAD