O wychwalajcie Go wszystkie narody       EAH7
I wysławiajcie Go wszystkie ludy
Jego łaskawość nad nami potężna
A Jego wierność trwa na wieki
O alleluja, alleluja