Nim nadejdzie święta noc, aby pokój ludziom dać      C G a F

Śpiewajmy Mu, On Panem jest,       C G

On Bogiem z nami wciąż i na wieczny czas       a F

 

Nim nadejdzie święta noc aby Boga ludziom dać

Śpiewajmy Mu, On Panem jest,

On Bogiem z nami wciąż i na wieczny czas

 

Rodzi się mój Bóg, rodzi się mój Król,

zaśpiewajmy Mu hosanna, alleluja!