Z głębokości mórz aż po szczyty gór        h A D

Stworzenie objawia Majestat Twój       e D C

Od kolorów jesieni po wiosenny deszcz     h A D

Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów     e D C

ogłaszając      GA

ref: Niepojęty, Niezmierzony      D A

Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz      G h

Wspaniałym Bogiem Tyś jest!      A G

Wszechmogący nieskończony

W zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać Ci, że

Wspaniałym Bogiem Tyś jest!

Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz

Kto maluje kolory porannych zórz.

Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc

Orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc

Tylko Ty!

ref: Niepojęty, Niezmierzony        D A

Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz       G h

Wspaniałym Bogiem Tyś jest!       A G

Wszechmogący, nieskończony

Ty znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie

Wspaniałym Bogiem Tyś jest!