Niech cię Pan błogosławi i strzeże,         h e h
niechaj Pan daje pokój ci.             D A h (H7)
On miłością napełnia serce twe,           e Fis
zawsze z tobą jest               G Fis h