Ooooo, niebo jest w sercu mym /x2        DhGAD

Królestwo Boże jest wśród nas – niebo jest w sercu mym

Przed Pana tronem stańmy wraz-…

Zanieśmy Jemu chwały pieśń-…

By wielbić Go swe ręce wznieś-…