Nie zabraknie mi nigdy chleba, nie zabraknie mi nigdy wody,     CGae

bo Ty Jezu jesteś Chlebem z nieba, Jezu jesteś źródłem mym.   FCFGC