Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, e C G D
króluje nad nami dziś! e C
Niechaj rządzi w mocy, miłości, mądrości swej! G D h e