Mój Pan żyje! Niech będzie wywyższony             D A D G
i błogosławiony Bóg zbawienia mego                   D A D

Będę śpiewał Ci, wielbił Imię Twe               G fis e D
wśród narodów i głosił chwałę Twoją!          E A