Mój Jezus Królem królów jest.                            EAH
Mój Jezus władać będzie wciąż.
Królestwo Jego wiecznie trwa,
On zbawił duszę mą i teraz we mnie mieszka już !