Mój Jezu, mój Zbawco, któż jest tak wielki jak Ty

Przez wszystkie dni wysławiać chcę

Wspaniałe dzieła Twoich rąk.

Mój Panie, Obrońco

Źródło mych natchnień i sił

Niech cały świat, wszystko co jest

zawsze wielbi Imię Twe!

Krzycz na cześć Pana, rozraduj się w Nim

Ogłaszaj wszędzie, że On Panem jest

Góry ustąpią na dźwięk Jego słów

Gdy przemówi Stwórca ziem!

Patrzę z podziwem na dzieła Twych rąk

Zawsze chcę kochać Cię, przy Tobie być

Co może równać się z tym, Co u Ciebie mam?