Memu Bogu, królowi będę śpiewał tę pieśń,      dCgd

teraz, zawsze, na wieki, amen.                    BCd

Alleluja /x3 amen.